Evan Rachel Wood and artist Illma Gore pose next to Louis Vuitton Toilet in LA